Akkumulátorok

Akkumulátorok és akkumulátor töltők elektromos csónakmotorokhoz

 

Akkumulátorok töltése, kezelése

  1. Akkumulátorok üzemen kívül helyezése

Általános érvényű jellemzők akkumulátorokra

A feltöltött akkumulátor az önkisülés miatt csak egy bizonyos ideig tárolható. Ezért tanácsos az akkumulátorokat minden hosszabb ideig tartó üzemen kívül helyezés előtt utántölteni.

Az akkumulátor üzemen kívül helyezése:

– Ha lehetséges, szerelje ki az akkumulátort.

– Ha az akkumulátor beszerelve marad, akkor kösse le legalább az egyik csatlakozó kábelt (mínusz pólusról).

– Mielőtt az akkumulátort tárolná, töltse fel. Az akkumulátort száraz és hűvös (0-10 °C) helyen tárolja, ez csökkenti az önkisülést.

– Ha az akkumulátort hosszabb időre szeretné üzemen kívül helyezni, akkor kéthavonta töltse fel, vagy használjon töltöttség-fenntartó készüléket.

– A feltöltött akkumulátorok csak –25 °C alatt fagynak be.

Az akkumulátorok üzembe helyezÉse

– Üzembe helyezés előtt töltse fel az akkumulátort.

– Beszerelés előtt tisztítsa meg a pólusokat és a csatlakozó sarukat ez gátolja a     kóboráram keletkezését, és optimális elektromos kapcsolatot biztosít, csökkenti az átmeneti ellenállások kialakulását (veszteséget)

  1. Töltési eljárás

Javasoljuk, hogy a töltéshez automata töltőkészüléket használjon, amelyek automatikusan feltöltik az akkumulátort, a töltőáramot az igényekhez igazítja.

Általános érvényű szabályok

– Az akkumulátort szerelje ki a gépjárműből / hajóból ill. feltétlenül kösse le az akkumulátor bekötő kábeleit az akkumulátorokról (a negatív pólusról kösse le először)!

Figyelem! Betáp feszültség nélkül a fedélzeti computerből, a rádióból, stb. elveszhetnek a tárolt adatok!

– Az akkumulátor pozitív pólusát a töltőkészülék pozitív kimenetelével kösse össze a negatív pólust a negatívval.

– A töltőkészüléket csak akkor kapcsolja be, amikor az akkumulátort már összekötötte a töltő kimenetelével.

A töltés után először mindig a töltőkészüléket kapcsolja le, ezután kösse le az akkutöltő kábeleit az akkumulátorról

– A töltőáram az akkumulátor kapacitásának 1/10-e legyen amperben.

– Ha a sav hőmérséklete meghaladja az 55 °C-ot, akkor szakítsuk meg a töltést.

– Töltés után ellenőrizze az elektrolit szintet, szükség esetén töltsön utána desztillált vizet (a jelölésig ill. az 1 cm-rel a lemezek fölötti szintig).

– Gondoskodjon a helyiség alapos szellőztetéséről! A töltéskor robbanékony durranógáz keletkezik. Dohányzás és nyílt láng használata tilos! Akadályozza meg a szikraképződést! (Rövidzárlat során is keletkezhet szikra.)

Figyelem! Gyakran az akkumulátor helytelen kezelése miatt csökken jelentősen az elektrolit szint. A töltés előtt ezt a szintet ki kell egyenlíteni. (Jelölésig ill. a lemezek szintje felett 1 cm-rel.)

  1. Figyelmeztetések és biztonsági előírások az ólom-sav akkumulátorokhoz

Az akkumulátoron, a használati utasításban, illetve a gépjárműre vonatkozó üzemeltetési utasításban foglalt előírásokat be kell tartani.

– Használjon védőszemüveget!

– A savtól és az akkumulátortól tartsa távol a gyermekeket.

– Robbanásveszély:

mivel az akkumulátorok töltésekor egy rendkívül robbanékony durranó elegy   keletkezik.

– A tűzgyújtás, a nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos:

Kerülje a szikraképződést a kábelekkel és az elektromos készülékekkel való  érintkezéskor! Kerülje a rövidzárlatot!

– Maró anyag:

– Mivel az akkumulátor savnak erősen maró hatása van,
– használjon védőkesztyűt és védőszemüveget
– az akkumulátort ne döntse meg, mert a gázelvezető nyílásokból a sav kifolyhat.

– Elsősegély:

– Ha a sav szembe kerül, néhány percig öblítse folyóvízzel! Utána azonnal forduljon orvoshoz!

– Ha a sav bőrre vagy ruhára kerül, azonnal semlegesítse savoldóval vagy  szappannal, és bő vízzel öblítse le.

– Ha a sav lenyelésre kerül, azonnal forduljon orvoshoz!

– Figyelmeztetés:

– az akkumulátort óvja a fénytől

– a kisült akkumulátorok befagyhatnak, ezért azokat fagymentes helyen tárolja.

– A használt akkumulátor mint hulladék:

– A használt akkumulátorokat a gyűjtőhelyen adja le. Az akkumulátorok szállításánál   az 1. pontban foglaltakat be kell tartani. A használt akkumulátort soha ne tegye a   háztartási hulladékok közé.

– Vissza a gyártóhoz!

– A2 akkumulátorok újra felhasználható gazdasági javak,   amelyeket vissza kell forgatni az újrahasznosítási folyamatba.

Azokat az akkumulátorokat, amelyeket nem lehet újrahasznosítani, a veszélyes   hulladékokra vonatkozó utasításoknak megfelelően kell eltávolítani.

  1. Gondozásmentes akkumulátorok, karbantartás, memória effektus

A gondozásmentes akkumulátor a következőt jelenti:

Akkumulátoraink az EN/DIN szerint gondozásmentesek, vagyis normális üzemelte-tési hőmérséklet és az előírt feszültség mellett nem kell az akkumulátorba desztillált vizet utántölteni.

Ha a normál körülményektől valamilyen eltérés következik be, az akkumulátor

desztillált vizet fogyaszt. A csavarokat távolítsa el. és töltsön desztillált vizet az akkumulátorba (a jelölésig ill. 1 cm-rel a lemezek fölötti szintig).

Az alábbiak általánosságban minden akkumulátorra vonatkoznak:

– az akkumulátort és a pólusokat tartsa tisztán és szárazon
– az akkumulátort ne tartsa feltöltetlen állapotban, mert az elektródák szulfátosodnak  és tartósan károsodnak.

Minden kisülést a lehető leghamarabb egy feltöltésnek kell követnie.

Memória effektus:

Az ólom-sav akkumulátor a NiCd akkumulátorral ellentétben nem rendelkezik memória effektussal. Ezért töltés előtt az akkumulátort nem szabad mélyen kisütni.

Ezen akkumulátorok maximális kisütése a teljes kapacitás 45÷50%-ig ajánlott.